تاییدیه ها و استانداردهای دکووود در تولید چوب پلاست

تاییدیه ها و استانداردهای دکووود در تولید چوب پلاست

برای درک تاییدیه ها و استانداردهای دکووود در تولید چوب پلاست و مشخصات فنی به چند مورد جامع اشاره خواهیم کرد. تحت به عنوان استانداردهایی کلی و جامع در بررسی چوب پلاست وجود دارندکه خود شامل چندین استاندارد و روش آزمون برای بررسی کیفیت چوب پلاستیک می‌باشند. این استانداردها که مورد تایید سازمان جهانی استاندارد و همچنین کشور ایران است، عبارتند از:

ذکر این نکته ضروری است که ملاک عمل در خصوص نحوه استفاده از استانداردهای چوب پلاست یا چوب پلاستیک با توجه به مشخصات فنی و شرایط پروژه و نیز خواسته‌های کارفرما تعیین خواهد شد. البته کارشناسی محل و محیط نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

1- نخستین گروه از استانداردهای چوب پلاست یا چوب پلاستیک مربوط به ویژگی‌های فیزیکی این محصول می‌باشند.

این ویژگی ها نشان دهنده برخی از مشخصات فیزیکی و ظاهری محصول هستند و به عنوان نمونه می توان از میان آنها به میزان دانسیته، کنترل ابعاد (اختلاف اندازه های اسمی با اندازه های واقعی)، ثبات ابعاد، انحراف از صافی سطح، درصد رطوبت موجود در محصول و … اشاره نمود.

2- دومین گروه از استانداردهای چوب پلاست یا پلاستیک، ویژگی‌های مکانیکی و عملکردی است.

در بحث استانداردهای دکووود در تولید چوب پلاست، این ویژگی مستقیما به مقاومت‌های عملکردی محصول اشاره می‌کنند. برای بررسی این ویژگی‌ها مجموعه‌ای از آزمون‌های منطبق بر استانداردهایی مانند EN 317, ASTM D7031, BS EN 15534 و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. از میان این ویژگی‌ها می‌توان به مقاومت به ضربه ناشی از سقوط، مقاومت خمشی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت به سایش، مقاومت به لغزندگی، نگهداری پیچ و میخ ( کار پذیری ) و … اشاره نمود.

 

دکووود بزرگترین تولید کننده چوب پلاست

دکووود بزرگترین تولید کننده چوب پلاست – دیدگاه اصلی مؤسسین شرکت دکووود بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به این صنعت و مزایای ویژه آن در مباحث زیست محیطی و صیانت از منابع چوب در کشور بوده است. چرا که از ویژگی‌های بارز چوب پلاستیک جایگزینی آن با چوب و بازیافت پذیری کامل آن است و از همین منظر در راستای حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از نابودی این سرمایه شاهد گسترش روزافزون صنعت چوب پلاستیک در جهان می‌باشیم. لذا با رویکرد به اشاعه این مهم در سطح ملی مؤسسین شرکت فعالیت‌های سرمایه گذاری خود را در این صنعت متمرکز نموده و به موازات آن تولید و ارائه محصولاتی با کیفیت عالی در قالب پروفیل‌های متنوع با قابلیت‌های کاربردی گسترده نیز مد نظر قرار داشته است.