محصولات دکووود, وبلاگ

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست

A. نکات ایمنی هنگام اجرا

کارگران ماهر و با تجربه بعد از آموزش های مربوطه باید دقت نمایند که تمام الزامات ایمنی به وجه اصولی رعایت گردد. آنها باید مجهز به کفش کار استاندارد، کلاه ایمنی و طناب و… باشند (شکل 1 ) همچنین در هنگام نصب دیوارپوش‌ها در ارتفاعات برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار هنگام استفاده از داربست‌ها به موارد زیر دقت نمایند:

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 1

1) در زمان پایین آمدن از داربست از نردبان استفاده کرده، هرگز با دست و پا از داربست بالا و پایین نروند.
2) هرگز در ارتفاع به ‌تنهایی کار ننمایند.
3) هرگز از کارگرانی که ترس از ارتفاع دارند استفاده نکنند.
4) محل کار از شرایط جوی مناسبی برخوردار باشد (نظیر باد شدید، شرجی، گرم یا سرد بودن هوا) قبل از شروع کار از محل بازدید داشته باشند.
5) هرگز برای تغییر داربست، لوله‌های زیرتخته ای، دستک‌های افقی و تخته‌های پنجه را برنداشته، مگر آن که برای این منظور از افراد مسئول کمک بگیرند.
6) هرگز به افراد غیرمتخصص اجازه دخالت در نصب داربست‌ها داده نشود.
7) سکوهای داربست را تمیز و مرتب نگه داشته؛ زیرا مصالح و ابزارهای آزاد روی سکوی کار ممکن است به‌راحتی از بالای داربست سقوط کنند.

B. دستورالعمل نصب کفپوش ها و نماپوش ها

تخته چوب پلاست  با توجه به ساختار کامپوزیت گونه ایی که دارند در فرم های مختلفی توسط دستگاه اکسترودر تولید میشود (شکل 3). از این رو با چوب ماسیو یا تخته های ترمو وود که اساسا با تغییر برش های شعاعی و یا مماسی مقاومت ها و کاربردهای متفاوتی دارند، متفاوت است و بطور کلی دارای شیوه اجرایی یکسانی در نماپوش ها و کفپوش ها می باشد.

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 3

 

.1B نکات کلی:
1. با توجه به ساختار چوب پلاست، این محصول به طور تقریبی در هر متر مربع قادر به تحمل وزنی برابر با 500-400 کیلوگرم می باشد (شکل 4).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 4

2. مصرف متریال چوب پلاست جهت پوشش سطوح و امور تزیینی، الزاما نیاز به زیرسازی فلزی و یا متریال مناسب دیگر می باشد (شکل 5).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 5

 

.2.B شرایط نگهداری متریال چوب پلاست قبل از استفاده:

1. پروفیل های چوب پلاست پس از حمل در محل پروژه باید در سطحی کاملاٌ صاف قرار بگیرند.
2. چیدمان پروفیل های چوب پلاست باید به صورت افقی باشد.
3. پروفیل ها باید در مکانی خشک که هوا در آن جریان داشته باشد نگهداری شوند.
4. پیشنهاد می شود پس از خرید محصولات چوب پلاست و حمل آن به محل پروژه، پروفیل های چوب پلاست از بسته بندی خارج شده و حداقل 24 ساعت در هوای آزادِ محیطِ نصب قرار گیرند تا قبل از نصب با شرایط آب و هوایی منطقه ی مورد نظر همخوان گردند.

.3.B شروع کار (زمان اجرا):

1. زمان اجرای عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست باید به نوعی آغازگردد که سایر امور ساختمانی به پایان رسیده باشد.
2. لازم است قبل از شروع عملیات نصب پوشش کف با متریال چوب پلاست، نسبت به تراز بودن سطوح زیرین کار با استفاده از پروفیل های مناسب اقدام گردد.

.4.B اجرای کف:

1. برای عملیات زیرسازی می توان از متریال های مختلف استفاده کرد که بنا به شرایط محیطی و همچنین امکانات فضای اجرا می تواند متفاوت باشد ،این متریال ها می تواند قوطی چوب پلاست، قوطی آهن یا آلمینیومی باشد (شکل 6). تشخیص نوع متریال زیرسازی و ابعاد آن برعهده ی کارشناسان شرکت می باشد.

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 6- استفاده از قوطی آهن و پروفیل چوب پلاست در زیرسازی

2. در صورت نیاز و تشخیص استفاده از زیرسازی آهنی با توجه به محل، تردد و دیگر موضوعات مرتبط، میتوان از قوطی 40*40 و 30*30 میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی آهنی استفاده از ضد زنگ مناسب در 4 وجه قوطی ها الزامی می باشد.
3. زیرسازی و فواصل بین قوطی ها به صورت آکس به آکس حداکثر 30 سانتیمتر می باشد (شکل 7).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 7- حداکثر فواصل زیرسازی

 

4. برای هرگونه نصب پیچ، حتماً محل مورد نظر با دریل سوراخ گردد و از ایجاد سوراخ بوسیله پیچ برروی سطح کار اجتناب گردد (شکل 8).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 8

5. فاصله طولی بین پروفیل های چوب پلاست برای شاخه های دو متری (استاندارد تولید شرکت) در هنگام نصب باید حدود 5 میلیمتر باشد. این فاصله برای تغییرات طولی پرفیل ها در فصل سرما و گرما جهت انبساط و انقباض می باشد. برای شاخه های با طول بلندتر که به درخواست مشتری تولید می گردد این فاصله به تناسب باید افزایش یابد. همچنین فاصله عرضی برای دکینگ چوب پلاست در حدود 5 میلیمتر اعمال میگردد و فاصله از دیوارهای مجاور نیز 15 میلیمتر در نظر گرفته می شود (شکل 9).

شکل 9- فواصل طولی و عرضی

 

6. پیچ های مورد استفاده می بایست از جنس گالوانیزه یا استیل با کیفیت مطلوب و با طول مناسب و بصورت سرمته باشد (شکل 10).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

7. با توجه به اهمیت زیرسازی در زیباسازی و استحکام عملیات پوشش کف با متریال چوب پلاست، لازم است هم جهت با نصب طولی پروفیل ها در محل طلاقی 2 پروفیل به صورت طولی، قوطی های زیرسازی دوبل گرددکه به صورت معمول برای فواصل 150 سانتی متر این عمل انجام می گیرد (شکل 11).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

.5.B اجرای نما:
نماپوش های چوب پلاست با توجه به کاربرد آنها در نما نیاز به تحمل وزن بالا مانند پروفیل های کفپوش ندارند، در نتیجه در طراحی قالب های آنها سعی بر آن است که پروفیل های تولیدی سبک تر تولید شوند. بطور کلی استاندارد اجرای این محصولات مشابه دکینگ می باشد و فقط در نوع پروفیل های دیوارپوشی که بصورت فاق و زبانه هستند، شیوه اجرا در محل اتصال کمی متفاوت می باشد. از آنجا که یکی از مهمترین ویژگی های دیوارپوش های چوب پلاست، عدم محدودیت برای نصب بر روی انواع سطوح است، می توان آنها را بر روی هر سطحی نصب کرد. برای مثال برای نصب دیوارپوش های چوب پلاست بر روی سطوح ناهموار از قبیل دیوارهای سیمانی، کاشی و یا سنگ، به زیرسازی نیاز است.

نحوه اجرای نما بطورکلی شامل بخش های زیر است:

1. قبل از نصب نما می بایست از تراز بودن سطح کار کاملاً مطمئن گردید. اگر سطح تراز نباشد ممکن است محل تجمع انواع مختلف آلودگی ها و یا آب شود که در بلند مدت احتمال آسیب را افزایش می‎دهد.
2. در صورت تشخیص کارشناسان شرکت مبنی بر استفاده از قوطی فلزی در شبکه زیرسازی با توجه به محل و دیگر موضوعات مرتبط، میتوان از قوطی 30*30 و 20*20، میلیمتر استفاده گردد و برای جلوگیری از خوردگی قوطی فلزی، استفاده از ضد زنگ مناسب در تمام وجوه پروفیل ها الزامی می‎باشد.
3. در زیرسازی شبکه فلزی نما، فاصله بین قوطی ها، آکس به آکس حداکثر 30 سانتیمتر می باشد و پروفیل نماپوش عمود بر زیرسازی اجرا می شود (شکل 12).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 12

4. دیوارپوش های چوب پلاست بصورت فاق و زبانه بوده و با فیکس شدن پروفیل اول به زیرسازی، پروفیل‌های بعدی یک به یک به یکدیگر متصل می شوند. انواع دیوارپوش های چوب پلاست بوسیله پیچ به یکدیگر متصل می شوند که نصاب باید بتوانند به خوبی قسمت های نر و ماده را بر روی یکدیگر قرار دهد تا دیوارپوش ها در مقابل ضربه و یا هر فشار دیگری مقاومت بالایی داشته باشند. از سویی دیگر شیارهای دیوارپوش های چوب پلاست باید به طور مناسب در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در پایان از نحوه صحیح کنار هم قرار گرفتن آنها، اطمینان حاصل کرد .(شکل 13)

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 13

5. در حالتی که در نما تماماٌ از متریال چوب پلاست استفاده می گردد، زیرسازی فلزی برروی نما با تمام شرایط گفته شده انجام می گیرد و متریال چوب پلاست با استفاده از بست برروی شبکه فلزی زیرسازی مهار می گردد (شکل 14).

دستور العمل نصب کامپوزیت های چوب پلاست 

شکل 14

6. در شرایطی که در اجرایی نما، چوب پلاست بصورت تلفیقی و ترکیبی، با هر متریال دیگر صورت گیرد، بهتر است در ابتدا آن متریال اجرا گردیده و بعد از آن پروفیل های چوب پلاست برروی نما نصب شود تا آسیبی به آنها در هنگام اجرا وارد نگردد (شکل 15). دراین مواقع با توجه به حساسیت و سختی استفاده از دو متریال متفاوت، هماهنگی لازم کارفرما و یا نماینده او با گروه نصب چوب پلاست الزامی می باشد.

شکل 15- اجرای ترکیبی چوب پلاست و سنگ

شکل 15- اجرای ترکیبی چوب پلاست و سنگ

 

7. در قسمت های زاویه دار نما و کنج ها برای زیبایی کار بهتر است پروفیل های چوب پلاست فارسی بُر شده و نصب گردند. ضمن اینکه لازم است برای اجرای دقیق تر نما در قسمت های ذکر شده که نیاز به فارسی بُر کردن متریال چوب پلاست دارد، در بخش زیرسازی شبکه فلزی نهایت دقت بکار گرفته شود تا در هنگام فارسی بُر کردن متریال چوب پلاست، کمترین ضریب خطا را داشته باشیم (شکل 16). همچنین رعایت فواصل استاندارد بین خطوط برش فارسی بر برای انبساط و انقباض ضروری است.

شکل 16- اجرای کنج دیوار با برش فارسی

 

8. در مواقعی که امکان فارسی بر کردن چوب پلاست به دلایل مختلف در قسمت های زاویه دار و نما و کنج ها وجود ندارد، بهتر است از پروفیل مناسب برای کاور کردن آن قسمت ها استفاده گردد (شکل 17).

شکل 17- استفاده از نبشی بجای فارسی بر کردن

 

9. فواصل طولی، نوع پیچ، سوراخ کاری و سایر موارد ذکرشده در بخش کف در مورد نصب نما نیز صادق می باشد.
چند نکته مهم:
• پیشنهاد می شود پس از خرید محصولات چوب پلاست و حمل آن به محل پروژه، پروفیل های چوب پلاست از بسته بندی خارج شده و حداقل 48 ساعت در هوای آزادِ محیطِ نصب قرار گیرند تا قبل از نصب با شرایط آب و هوایی منطقه ی مورد نظر همخوان گردند.
• زیرسازی و فواصل بین قوطی ها به صورت آکس به آکس حداکثر 30 سانتیمتر می باشد.
• بشدت توصیه می شود که در هنگام نصب، فواصل بین پروفیل های چوب پلاست و همچنین فواصل آنها با دیوار مقابل و مجاور بدقت رعایت شود. در غیر اینصورت بدلیل انبساط و انقباضِ تخته های چوب پلاست، ممکن است پروژه مورد نظر دچار آسیب گردد.
• پیشنهاد می شود یک ماه بعد از نصب تخته های چوب پلاست در هر پروژه ایی، ناظرِ نصب اولین بازدید خود را از محل پروژه انجام دهد تا در صورت وجود مشکلات جزئی، آنها را به راحتی برطرف کنند تا مانع از پیشروی آسیب های احتمالی شوند.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =